برای تامین هزینه‌های استارتاپتان، سه راه پیش‌رودارید:

بوت استرپ:

از جیب خودتان خرج کنید و وقتی استارتاپ به درآمدزایی رسید، به اندازه درآمدتان، هزینه کنید و آرام آرام بزرگ شوید که به آن اصطلاحاً استراتژی بوت‌استرپ (Bootstrap) می گوییم. شاید تعجب کنید که ۶۸ % استارتاپ‌هایی که در سال ۲۰۱۶ خروج داشته اند، هیچ سرمایه‌ای تا قبل از خروج جذب نکرده بوده‌اند! یعنی ۶۸% استارتاپ‌ها بوت‌استرپ پیش رفته‌اند!

چند مطلب خواندنی در این زمینه:

Does Venture Capital Put A Timeline On Your Startup And Limit Flexibility

How startup funding works, and why we’ve decided to bootstrap

استقراض:

برای تأمین مالی، پول قرض کنید. این استقراض می‌تواند به سه شکل کلی باشد:

  1. استقراض از آشنایان
  2. وام بانکی
  3. وام تبدیل‌پذیر به سهام

قرض کردن برای استارتاپ، معمولا کار بسیار خطرناکی است. شما برای کاری استقراض می‌کنید که ممکن است شکست بخورد و سرمایه شما از دست برود. آن وقت شما می‌مانید و بدهی‌های انباشته.

جذب سرمایه:

به سراغ سرمایه‌گذاران بروید و آن‌ها را در سود و زیان و مالکیت شرکتتان سهیم کنید. سرمایه‌گذار با تأمین بخشی از نیاز مالی استارتاپ شما، بخشی از سهام شرکتتان را در اختیار می‌گیرد و در سود و زیان شما شریک می‌شود.

آشنایی با سرمایه‌گذاران حوزه کارآفرینی (منبع: راستا)

The 4 Equity Rules Every Startup Founder Should Live By

ارائه به سرمایه‌گذار (Pitch Deck)

سه مدل قرارداد برای سرمایه گذاری خطرپذیر