استارتاپ ناب (لین استارتاپ Lean Startup) یک رویکرد در توسعه نرم‌افزار و مهم‌تر از آن در توسعه محصول و کسب و کار است. شاه بیت آن توسعه تدریجی محصول و دریافت مستمر بازخورد از کاربران و مشتریان است. در واقع دراین رویکرد، مشتریان و بازخوردهای آنان مسیر توسعه محصول را مشخص می‌کند. اگر به دنبال راه‌اندازی استارتاپ (بخصوص در حوزه اینترنت و نرم‌افزار) هستید، حتما این کتاب را بخوانید.

خلاصه کتاب  The-Lean-Startup

lean startup cycle

چرخه لین استارتاپ