کار معرفی استارتاپ به سرمایه‌گذار معمولاً از یک فایل پرزنتیشن شروع می‌شود که به آن پیچ دک (Pitch Deck) میگوییم. هر چند این فایل برای ارائه در حضور سرمایه‌گذار تهیه می‌شود، اما بسیاری از اوقات سرمایه‌گذار قبل از دیدن شما، ترجیح می‌دهد فایل پیچ دک را برایش بفرستید و آنرا ببیند. پس پیچ دک نقطه شروع تماس شما با سرمایه‌گذار است!

هیچ استارنداردی برای تهیه پیچ دک وجود ندارد، اما آنچه سرمایه‌گذاران مایلند از طرح شما بدانند، تا حد زیادی مشخص و مشترک است. مهمترین اجزای پیچ‌دک عبارتند از:

  • مشتری
  • مساله و نیاز مشتری
  • راه حل (محصول)
  • اندازه بازار
  • رقبا و مزیت های رقابتی
  • مدل درآمدی
  • دستاوردها تا کنون (ترکشن و ترنزکش و…)
  • کلیتی از پیش بینی مالی، سرمایه مورد نیاز و ارزش گذاری
  • تیم استارتاپ

برای اینکه بدانید شاکله پیچ دک باید چگونه باشد، اول نگاهی به این مطالب بندازید:

و بعد این نمونه‌ها را ببینید:

چند نمونه پیچ دک: